AHAT D.O.O - Novosti

Polyurea – najbolje rješenje za hidroizolaciju na tržištu BiH

Spisak materijala koji se koriste kao vodootporni premazi kroz vjekove je podugačak. Vjekovima su proizvodi na bazi nafte kao što su smola i katran bili jedini izbor. U 21. stoljeću razvio se niz drugih opcija, uključujući boju, epoksid, stakloplastike i vinil estere. Najnovija tehnologija premaza je poliurea. Razvijen kasnih 1980-ih za vojnu,automobilsku industriju te brodogradnju, […]
Detaljnije

Poliuretanska termoizolacija – najmodernije riješenje za termoizolaciju na tržištu BiH

Izolacija je od najveće važnosti u zemljama sa četiri godišnja doba. Ljudi preferiraju prikladne i odgovarajuće vrste izolacije kako bi imali ugodan život i zadržali svoje troškove grijanja/hlađenja na minimalnom nivou. Poliuretanska pjena u spreju nudi snažnu zvučnu, toplinsku i vodenu izolaciju. Šta je poliuretan? Poliuretan je polimer visoke klase koji se dobija kombinacijom poliola […]
Detaljnije

Hidroizolacija kupatila – drži vodu i kad majstori odu

Kupatila su izložena značajnoj razini vlage tokom cijele godine, u bilo koje godišnje doba. Prskana voda iz tuševa i kade stvara vodenu paru koja se kondenzira na zidovima i podu, pa čak i manje nezgode, poput prelijevajuće kade, mogu osloboditi velike količine vlage. A ako živite u zgradi – ovakva situacija će sigurno iznenaditi i […]
Detaljnije

Hidroizolacija bazena sa epoksidnim premazima

Hidroizolacija predstavlja niz radova usmjernih na zaštitu od vlage mnogih građevinskih objekata, a jedni kojima se povećuje posebna pažnja su upravo bazeni. Bazeni su objekti sa umjetno zatvorenom vodenom masom koji se koriste za plivanje iz sporta, razonode ili relaksacije, a kvalitetnim građevinskim radom i hidroizolacijom može da potraje nekoliko desetljeća. Od fundamentalne je važnosti […]
Detaljnije

Premazi, penetrati i aditivi

Premazi Nasuprot folijama i membranama koje vrše svoju ulogu tako što u trakama formiraju vodonepropusnu površinu ,postoji veliki broj različitih premaza koji se nanose u polutečnom stanju ili tečnom stanju, sušenjem formirajući vodonepropusni sloj. Oni mogu biti otporni na habanje (tada se koriste i kao završni sloj, npr. kod industrijskih podova), a važna karakteristika, kao […]
Detaljnije

Sintetički materijali

Sintetičke membrane, ili samo membrane, kako se najčešće nazivaju u praksi, možemo razlikovati prema sirovini koja im daje različite karakteristike – PVC, TPO,PE, PP, PVA, EVA, TP, EPDM, PIB… Ove membrane mogu biti impregnirane filcom radi pospješivanja osobina. Membrane koristimo i u nekoliko oblasti niskogradnje: deponije – sanitarne, biološke, deponije pepela i šljake… vodotokovi – […]
Detaljnije

Bentonitne membrane

Jedan od posljednjih građevinskih materijala/sistema u nizu. O membranama na bazi bentonita hidroizolacija sama sanira oštećenja nastala u toku izvođenja armiračkih i drugih radova može se postavljati neposredno na sitnozrnu podlogu i zatim direktno preko nje armirati na distancerima .Nema dodatnih radova na osiguranju preklopa traka, bez obzira da li se radi o vertikalnim, kosim […]
Detaljnije

Materijali i proizvodi za hidroizolaciju

Materijal (sirovina) za hidroizolaciju najčešće se može primjenjivati u visoko i niskogradnji… Hidroizolacioni materijali na bazi bitumena Bitumen je jedan od najstarijih građevinskih materijala u istoriji čovječanstva. Još prije nekoliko hiljada godina su ga upotrebljavali Sumerci i Vavilonci. Kao prirodan materijal je postojan sa vodom kroz čitavo geološko razdoblje. Pravilnim izborom i ugradnjom proizvoda od […]
Detaljnije

Izvođenje hidroizolacije

Bez obzira o kakvoj hidroizolaciji  se radi i od kojeg je ista sačinjena mora zadovoljavati opšte principe ili pravila na mjestima ugradnje: Veze sa podlogom– u zavisnosti od vrste odabranog materijala veza sa podlogom bi morala biti sto koherentnija osim u slučajevima veze parne brane  ili drugim specifičnim slučajevima sto zavisi od traženih tehničkih uslova […]
Detaljnije

Uvod u hidroizolaciju

Hidroizolacija se koristi kao zaštita objekata od uticaja vode ili vlage, te je jedan od glavnih faktora koji utiču na građevinsku konstrukciju samih objekata. Zato je podjednako važna primjena hidroizolacije u visoko i niskogradnji. U principu hidroizolacija se moze podijeliti : Po mjestu primjene Hidroizolacija u niskogradnji Hidroizolacija objekata visokogradnje Po materijalu od kojeg se […]
Detaljnije

Nema proizvoda u korpi

X