Bentonitne membrane

Jedan od posljednjih građevinskih materijala/sistema u nizu. O membranama na bazi bentonita hidroizolacija sama sanira oštećenja nastala u toku izvođenja armiračkih i drugih radova može se postavljati neposredno na sitnozrnu podlogu i zatim direktno preko nje armirati na distancerima .Nema dodatnih radova na osiguranju preklopa traka, bez obzira da li se radi o vertikalnim, kosim ili horizontalnim spojevima,fleksibilno zaptivanje dodavanjem bentonitnih kitova oko svih tačaka proboja (prodor armature, instalacija…)

Hidroizolacija bentonitom može se koristiti samo u podzemnim dijelovima objekta jer, iako bentonitna glina može izdržati beskonačan broj ciklusa zasićenja vodom i rasušivanja, ovo predstavlja problem za sintetički materijal koji čini membranu i daje joj neophodne mehaničke karakteristike.

Nema proizvoda u korpi

X