Izvođenje hidroizolacije

Bez obzira o kakvoj hidroizolaciji  se radi i od kojeg je ista sačinjena mora zadovoljavati opšte principe ili pravila na mjestima ugradnje:

  • Veze sa podlogom– u zavisnosti od vrste odabranog materijala veza sa podlogom bi morala biti sto koherentnija osim u slučajevima veze parne brane  ili drugim specifičnim slučajevima sto zavisi od traženih tehničkih uslova koje izolacija mora da zadovolji
  • Širina preklopa– svaki materijal mora da ima zadovoljavajući preklop koji je definiran ili projektnim uslovima ili po specifikaciji proizvođača materijala sta je to optimalan preklop za tu vrstu materijala. Sve drugo je veoma riskantno .
  • osiguranje prijelaza– svaki prijelaz ili cjelina mora biti osigurana bez obzira na vrstu hidroizolacije koja se koristi sto je definirano ili projektnim uslovima ili po specifikaciji proizvođača materijala
  • pravilno izvođenje odabrane hidroizolacije– svaki proizvodjac materijala daje upute i smjernice kako bi se isti trebao ugraditi ,svako odstupanje od toga nije preporučljivo iz vise razloga..

U svim varijantama važno je poštivati opšte principe postavljanja određene vrste hidroizolacije koji su definirani normativima i propisima.

Nema proizvoda u korpi

X