Uvod u hidroizolaciju

Hidroizolacija se koristi kao zaštita objekata od uticaja vode ili vlage, te je jedan od glavnih faktora koji utiču na građevinsku konstrukciju samih objekata. Zato je podjednako važna primjena hidroizolacije u visoko i niskogradnji.

U principu hidroizolacija se moze podijeliti :

Po mjestu primjene

 • Hidroizolacija u niskogradnji
 • Hidroizolacija objekata visokogradnje

Po materijalu od kojeg se pravi

 • proizvodi na bazi bitumena
 • bentonitni proizvodi
 • sintetičke membrane
 • premazi
 • aditivi i penetrati
 • različiti polimeri…

Međutim ovo samo moze biti početno razvrstavanje.Sama hidroizolacija je prilično kompleksna u dosta slučajeva zahtjeva kombinaciju vise vrsta hidroizolacije.

Za hidroizolaciju su sljedeće osobine ključne:

 • otpornost na temperaturne razlike
 • otpornost na habanje
 • otpornost na UV zračenje i vremenske uticaje
 • otpornost na hemijske uticaje

Sintetički materijali

Nema proizvoda u korpi

X