Materijali i proizvodi za hidroizolaciju

Materijal (sirovina) za hidroizolaciju najčešće se može primjenjivati u visoko i niskogradnji…

Hidroizolacioni materijali na bazi bitumena

Bitumen je jedan od najstarijih građevinskih materijala u istoriji čovječanstva. Još prije nekoliko hiljada godina su ga upotrebljavali Sumerci i Vavilonci. Kao prirodan materijal je postojan sa vodom kroz čitavo geološko razdoblje. Pravilnim izborom i ugradnjom proizvoda od bitumena može se pouzdano očekivati nepropuštanje vode i vlage čak i nakon nekoliko decenija. U sistemima toplih ravnih krovova bitumenska traka sa uloškom od aluminijuma nudi najbolje karakteristike za kontrolu kretanja vodene pare. To je naročito važno za dijelove iznad kupatila i kuhinja. Bitumen je vrlo pogodan materijal za reciklažu. To je veoma važna prednost u odnosu na sintetičke materijale zbog brige za zaštitu životne sredine . Zavisno od mjesta primjene, ovi proizvodi se isporučuju u kombinaciji sa drugim materijalima. Ovo su neki od primjera:

  • bitumenom impregnirani krovni karton
  • bitumenske trake sa uloškom od krovnog kartona
  • bitumenizirani stakleni voal
  • jednostrano obložene aluminijumske folije
  • bitumenske trake sa uloškom od aluminijumske folije
  • bitumenske trake sa uloškom od staklenog voala
  • bitumenske trake sa uloškom od poliesterskog filca (tkani ili ne tkani)
  • bitumenske trake sa listićima od škriljca.

U prodaji ima i proizvoda sa kombinacijama osobina aluminijumskih ili sintetičkih folija (poliesterski filc) i bitumena.

Nema proizvoda u korpi

X