Epoksidni (EPOXY) podovi

AHAT – Epoksidni (EPOXY) podovi Pratimo trendove i redovno uvodimo inovacije u naše poslovanje. Nova usluga našeg stručnog tima je izrada epoksidnih podova za stambeno-poslovne prostorije, garaže, industrijska postrojenja, skladišta, zdravstvene ustanove i mnoge druge objekte gdje postoji potreba za kvalitetnom i dugotrajnom podnom oblogom. Šta je epoksidni pod? Epoksidni…
Read More

Mašinsko sačmarenje

AHAT – Mašinsko sačmarenje Šta je sačmarenje?   Sačmarenje uključuje pucanje čelične sačme velikom brzinom iz blizine na tretiranu površinu, obično betona ili metala. Budući da čelična kuglica udari s takvom silom, brzo se usitni i ureže se na gornji sloj površi, a razbijeni sloj se zatim automatski usisa u…
Read More

Sintetičke membrane

AHAT – Sintetičke membrane U novije vrijeme veoma cesto se u hidroizolacijama objekata koriste PVC, TPO i TPE membrane. Sintetičke membrane su najčešće odličan izbor zbog brzine ugradnje, trajnosti te konačne cijene. Uspješno se primjenjuju kod hidroizolacija ravnih krovova, podzemnih konstrukcija, tunela i galerija, bazena i rezervoara za vodu, brana…
Read More

Bitumenska hidroizolacija

AHAT – Izrada bitumenske izolacije Bitumen – prirodan i ekološki prihvatljiv materijal. Poznat je već hiljadama godina kao hidroizolacijski materijal u zgradarstvu i putogradnji. Koristili su ga još drevni Sumerci, Egipćani i Rimljani. Čak i danas je, osnovna sirovina u proizvodnji modernih polimer bitumenskih proizvoda. Ahat d.o.o vrši izradu svih…
Read More

Tečna izolacija – Polimer

Tečna izolacija – Polimer cementi Izvodimo razne vidove tecnih izolacija u zavisnosti od same tehnologije,mjesta i nacina izvođenja. Današnja tehnologija ugradnje i brzine aplikacije sve se više okreće polimercementim hidroizolacijskim malterima, koji su se tokom godina itekako pokazali kao pouzdan izbor. Polimer cementna hidroizolacija se koristi kod hidroizolacija kupatila, hidroizolacija…
Read More

Postupak injektiranja

AHAT – Postupak injektiranja Mali propusti, starost ili oštećenja bilo kojeg dijela građevine mogu uzrokovati prodore vode u zidove i prostor sa različitim posljedicama. Napuknuti zidovi, pukotine na spojevima,australian open tickets price prodori vode u podrume ili kroz terase česta su pojava. Za rekonstrukciju starih hidroizolacijskih sistema najčešće koristimo injektiranje.…
Read More

Konsalting i Tehnologija

Savjetovanje i tehnologija Pokretači našeg uspjeha su naši zaposlenici i njihova predanost u postizanju rezultata odgovornim poslovanjem i primjenom inovativnih tehnologija. Visoko kvalificiran, stručan i educiran inženjerski kadar svojim radom donosi široko iskustvo, kvalifikacije i perspektive. Ahat doo je kompanija koja ima višegodišnje iskustvo u svim vrstama hidroizolacija na tržištu.…
Read More

Skladište i prodaja materijala

AHAT – Skladište i prodaja materijala Ahat d.o.o sa adresom u Rajlovcu, Sarajevo ima skladišni i izložbeni prostor za materijale potrebne za ugradnju svih vrsta hidroizolacija na tržištu. Sama ugradnja može, a i ne mora biti urađena od strane naše kompanije. Neke od materijala za hidroizolaciju i zaštitu na radu,…
Read More

Građevinski radovi i usluge

AHAT – Građevinski radovi Naše usluge znamo da prilagodimo kako pojedincima tako i velikim, srednjim i malim preduzećima. Raznolikost obima usluga i specifičnost svakog pojedinca i organizacije kojima nudimo svoje usluge, vode nas temeljitom i profesionalnom obavljanju naših usluga. Radni timovi funkcionalno organizovani sa dvadesetak stalno uposlenih kvalificiranih radnika građevinske…
Read More

Stručni nadzor nad radovima

Stručni nadzor nad radovima U našem Centru za hidroizolaciju imamo uslugu i stručnog nadzora za ugradnju hidroizolacija. Ova usluga podrazumjeva nadziranje ugradnje hidroizolacije tako da bude u skladu s rješenjem o uvijetima ugradnje, potvrđenim glavnim projektom, odnosno građevinskom dozvolom te Zakonom i ostalim posebnim propisima. Prilikom nadzora posebnu pažnju usmjeravamo…
Read More
Shopping Cart (0 items)
X