MX 5 je vruća masa za fuge na bazi polimernog bitumena (PMB). Postupak izrade i vlastita kontrola certifikovani su prema standardu EN ISO 9001.

 

Osnovne odlike VMX 5 mase za fugovanje su:

  • vrlo dobro prijanjanje na beton, asfalt
  • pouzdan i dugoviječan
  • postojan na hladnoći i toploti

 

Tokom suhog vremena i pri spoljašnjim temperaturama i podloge većim od + 5 ºC. Fuga mora biti suha, bez prašine, zaostalih komadića materijala, prljavštine, ulja i drugih prljavština. Stranice fuge moraju biti temeljno očišćene. Kao temeljni premaz koristi se Villasyn. Masa za popunjavanje zagrijava se na potrebnu temperaturu od +170 ºC u odgovarajućim posudama (kohericama). Pregrijavanje ili predugo zagrijavanje (više od 7 sati) oštećuje masu. Kod popunjavanja pukotina masa za popunjavanje može se posipati talkom ili prikladnim pjeskom.

 

Kategorija:

Opis